Layihələr

Mərkəzləşdirilmiş xəbər portalı

Mərkəzləşdirilmiş xəbər portalı internet üzərindən xəbər saytlarından xəbərlərin bir pəncərədən axtarılmasını, təsnifatlanmasını, oxunmasını, nəticələrlə əlaqədar təşkilata məlumat verilməsini, analiz edilməsini və arxivlənməsini təmin etmək üçün tərtib edilmişdir. Portalda 3 dildə olan məlumatlar, istifadəçi məlumatların oxunmalı olduğu veb saytın bir neçə parametrini daxil etməklə dərc olunana yeni məlumatları həmin veb saytdan oxuna bilməsi, bir neçə saytda təkrarlanan xəbər sistem tərəfindən avtomatik təyin edilir və fərqləndirilməsi, əvvəlcədən təyin edilmiş açar sözlərə uyğun məlumat oxunduqda istifadəçiyə bildiriş göndərilməsi kimi funksionallıqlar var.

Digər layihələr

Sürət Texnologiya