Layihələr

Kadrların İdarə Olunması - HR

Program təminatı müəssisə və təşkilatlarda kadr üzrə məlumatların aparılmasının avtomatlaşdırılmasi, məhz kadr üzrə sənədləşmənin aparılması, müəssisənin idarəetmə strukturu, ştat cədvəli, əməkdaşlarin şəxsi kartları kartotekası, ezamiyyət kartları, iş vaxtının uçotu tabeli maaş hesablama, maaş artırılma və azalması, tibbi sığorta məlumatları, standart hesabat formalarının hazırlanması, məlumat kitabçası üçün nəzərdə tutulan bir sistemdir. Proqram çox funksional olub, personllaırın işə davamiyyətini stimullaşdırmaq və əmək haqqlarının düzgün hesablanmasını təmin etmak üçün hazırlanmışdır.

Digər layihələr

Sürət Texnologiya