Layihələr

Integration - Korporativ İnternet Portal

İntranet Portal - müəssisə daxilində olan tapşırıqların, layihələrin, sənədlərin informasiyaların effektiv və sürətli idarə olunması üçün hazırlanmış bir sistemdir. Sistemdə İşçilərin məlumatlarının sürətli axtarışı, Sənədlərin idarə edilməsi, Tapşırıq və layihələrin idarə edilməsi, İşçinin öz iş planının tutulması və idarə edilməsi, Daxili proseslərin avtomatlaşdırılmasi, Performans və təhlükəsizlik kimi modullar vardır.

Digər layihələr

Sürət Texnologiya