Layihələr

Elektron Sənəd Dövriyyəsi

İnformasiya texnologiyalarının hazirki inkişaf səviyyəsi, iri şirkətlər və bir sıra dövlət qurumlarında elekrton sənəd döbrüyyəsi sisteminin avtomatlaşdırılmasını stimullaşdırmışdır. Belə ki, müəssisəyə kənardan daxil olan sorğu və ya sənədlərə operativ reaksiya vermək bir ehtiyaca çevrilib. Müəssisə daxilində sənədlərin hərəkətinə nəzarətin olması və onun avtomatlaşdırılması eyni zamanda o sənədlərdən asılı olan iş prosesinin də sürətlənməsinə və ümumilikdə müəssisənin rentabelliyinin artmasına gətirib çıxarır.

Digər layihələr

Sürət Texnologiya